Stránka nenalezena | www.digineff.cz
logotyp
Požadovaná stránka nebyla nalezena.
DigiNeff.cz - webový deník Ondřeje Neffa - vychází od roku 1999
Autor textů O.Neff (není-li výslovně uveden jiný autor).
Provozuje O.Neff s.r.o. - všechna práva vyhrazena

Kontakt: ondrejneff zavináč gmail tečka com

Co je to komprese (1)
SHRNUT:
Komprese v digitln fotografii je proces, jm se zmenuje datov objem vslednho obrzku - na kor kvality.
Vce viz Co je to komprese (2)
   

V souvislosti s digitln fotografi se asto setkme s pojmem "komprese". Je to samozejm "stlaen": znamen to, e komprimovan obrzek je men, ovem nikoli svmi rozmry, nbr potem kB. V praxi to vypad nsledovn: apart nm zpravidla dv monost volby, napklad mezi obrzkem uloenm jako FINE anebo jako NORMAL. Projev se to tak, e tch "fajnovch" snmk se nm do foku vejde m, kdeto tch "normlnch" vc. Jakmile si obrzky sthneme do potae a prohldneme na monitoru nebo vytiskneme, zjistme, e ty "fajnov" jsou lep, kdeto ty "normln" hor.Musme tedy volit: bu zvolme obrzk mn, ale budou lep, nebo vce ale budou hor.

Jak je to mon?
Pipomnm, e digitln obrzky vznikaj v procesoru na zklad informacen zskan ve snmai CCD. Ten pipomn mu oko, je sloen ze statisc a dnes u milion zobrazovacch element, kter jsou vedle sebe v adch a ty ady jsou naskldny pkn po sob. A z jehoninformac procesor spot obdobn puntkat obrzek. A te si pedstavte, e fotografujete ervenou kulenkovou kouli na zelenm kulenkovm pltn. Procesor takto "vid" ten svj sek obrzku, zprostedkovan objektivem apartu a oznauje hodnoty jendotlivch bod (pixel) , jednoho po druhm: "Zelen, jas 15!" "Zelen, jas 15!" Zelen, jas 15!" To se pod jet fot pltno; a te pozor, pechzme na kouli: "erven, jas 8!" "erven, jas 8!" Jist vs napadne, e sousedn pixely, kter reprezentuj tot, by se mohly spojit a a procesor by mohl dojt k zvru: "Element 1-3 zelen, jas 15!" a "element 4-5 erven, jas 8!"
Nu a prv toto se dje pi obrazov kompresi. Jako pklad jsme uili situaci, kdy lo o jenom zelenou a jenom ervenou - se stejnm jasem a barevnm odstnem. Existuje vak i jin komprese, kdy procesor pidl podobnm pixelm jednu zprmrovanou hodnotu. Co se stane potom? Ukeme si to na pkladech. Podotkm, e na webu pracujeme s obrzky tak malmi a rozlien monitoru je tak hrub, e je teba pout brutlnch pklad:

Nekomprimovan obrzek (50 kB)

Obrzek komprimovan na 70% (7 kB)

Detail nekomprimovanho obrzku

Detail komprimovanho obrzku

Na detailu vidte znan bytek kvality. Znovu opakuji, e 70% komprese je extrm - snesiteln na webu. Sp pro zasmn se podvejte na obrzek komprimovan na 99%, na nm aspo jasne uvidte totln slit jednotlivch zobrazovacch bod.
Digitln aparty uvaj komprimovanho formtu JPG. Je vdy aspo trochu komprimovan. Dal editac se komprimace zvtuje a kvalita zhoruje, ale o tom si pette v kapitole up s nm do tiffu .

Fenomen komprese souvis i s formty obrzk. Existuj formty nekomprimovan (BMP) nebo s tak zvanou neztrtovou kompres (TIFF), u nich nedochz ke ztrt kvality, jako k n dochz pi ztrtov kompresi, kterou jsme si prv pedvedli. Lep digitln aparty maj monost pozen snmk v nkterm z tchto formt - ovem je to vdy na kor kapacity zznamu: nekomprimovan snmek je mnohonsobn vt, ne snmky komprimovan.

(Pokraovn Co je to komprese (2)

(eff)

  Stránka nenalezena | www.digineff.cz
logotyp
Požadovaná stránka nebyla nalezena.
DigiNeff.cz - webový deník Ondřeje Neffa - vychází od roku 1999
Autor textů O.Neff (není-li výslovně uveden jiný autor).
Provozuje O.Neff s.r.o. - všechna práva vyhrazena

Kontakt: ondrejneff zavináč gmail tečka com