Stránka nenalezena | www.digineff.cz
logotyp
Požadovaná stránka nebyla nalezena.
DigiNeff.cz - webový deník Ondřeje Neffa - vychází od roku 1999
Autor textů O.Neff (není-li výslovně uveden jiný autor).
Provozuje O.Neff s.r.o. - všechna práva vyhrazena

Kontakt: ondrejneff zavináč gmail tečka com

Co je interpolace
SHRNUT:
Interpolace obrazu je metoda, kdy se pi zpracovn dat dopotvaj body, z nich se skld obrzek - srovnnm s fyzicky existujcmi body.
   

3.2.2000 / 26.10.2001
Zn to sloit, je to nepjemn ciz slovo, ve skutenosti je to jednoduch. Jde o arovn, kter m za cl zlepit obraz, tedy: vpotem zvtit poet zobrazovacch bod. Jak jsme si v DigiNeffu zvykli, ukeme si to na pkladu.Horn dek pedstavuje prajednoduch obrzek sloen ze ty barevnch ploch. Vme, jak hodnoty maj jednotliv barevn sloky (/z= 255/0, 255/85, 255/170, 255/255). Pak snadno vypotme, jako by mohly mt hodnoty barevn ploky kter by byly mezi tmito existujcmi plokami. Pak by to vypadalo takto: 255/0, 255/42, 255/85, 255/125, 255/170, 255/210, 255/255. Pvodn hodnoty jsou tun, interpolovan (vypotan, vmezeen) jsou modr. Na obrzku jsou pvodn ploky oznaeny jako O, ty vypotan maj X. Ty ploky oznaen X jsou interpolovan.

Interpolace se bn pouv pi zpracovn digitlnho (nebo digitalizovanho) obrazu. Nkter firmy - zde vynik Agfa, pouv ke zlepovn obrazu specilnch softwarov (Agfa m PhotoGenie).

Kdy se nad problmem zamyslte, usoudte - a sprvn - e vcelku nen problm interpolovat barvy tak, aby se do sousednch ploek vmezeil (inerpoloval) odstn, kter bude znamenat barevn pechod mezi nimi. Avak kresba, ta se interpolac nezsk. Meme vyvolat iluzi bohatho a ostejho obrazu, ale vdycky pjde jen o optick klam. Kde nic nen, ert nebere, informace se dnm pepotvnm pixel nezsk. Bute proto velmi opatrn, jakmile v technickm popisu pstroje, o kter mte zjem, narazte na to, e obrzek je interpolovan.

Dodatek z 26.10.2001
Pro plnost nutno dodat, e pojmu interpolace se uv i v jinch souvislostech, take nkdy dochz ke zmatku nebo dokonce k elovm zkreslenm. Problm je v tom, e prakticky kad obrzek digitlnho apartu je vypotn, co vyplv z povahy funkce CCD prvku. Prv tomuto vpotu se nkdy k interpolace. Osobn s pojmem takto pouitm nesouhlasm. Jde ve skutenosti o pomovn elektrickch nboj vygenerovanch vlivem svtla, je prolo skrz barevn filtry (viz doporuovan cyklus vkladu o CCD). Dokud tedy nedojde u umlmu zvten potu obrazovch bod oproti potu svtlocitlivch bunk na sensoru (a CCD nebo CMOS nebo snad v budoucnu jinho sensoru), rozhodn nejde o vkldn, co je odpovdajc esk slovo. Je ovem pravda, e slova interpolace se nkdy elov zneuv, jak vidno kupkladu z propaganho webu tipov kamery Foveon II - na ni mne upozornil laskav ten, s nm jsem vedl na tma interpolace 36 hodin trvajc mailovou debatu, v n se nm podailo se vzjemn nepesvdit. Tebae se informace o barv zskv vpotem - co vyplv z povahy vci a nikdy to nikdo nepopral - dokud se vpoet provd po skupinch s odstupem jedinho pixelu, nejde o interpolaci ve smyslu vkldn - a to je prv ten druh interpolace, kdy se zvtuje poet obrazovch bod, ani by rostla rozliovac schopnost. Ta je dna vhradn kvalitami objektivu, CCD prvku a dalch elektronickch agregt a samozejm i kvalitou softwaru astnho na celm procesu, ili metody zpracovn.

(eff)

  Stránka nenalezena | www.digineff.cz
logotyp
Požadovaná stránka nebyla nalezena.
DigiNeff.cz - webový deník Ondřeje Neffa - vychází od roku 1999
Autor textů O.Neff (není-li výslovně uveden jiný autor).
Provozuje O.Neff s.r.o. - všechna práva vyhrazena

Kontakt: ondrejneff zavináč gmail tečka com