Stránka nenalezena | www.digineff.cz
logotyp
Po┼żadovan├í str├ínka nebyla nalezena.
DigiNeff.cz - webov├Ż den├şk Ond┼Öeje Neffa - vych├íz├ş od roku 1999
Autor text┼» O.Neff (nen├ş-li v├Żslovn─Ť uveden jin├Ż autor).
Provozuje O.Neff s.r.o. - všechna práva vyhrazena

Kontakt: ondrejneff zavin├í─Ź gmail te─Źka com
Stránka nenalezena | www.digineff.cz
logotyp
Po┼żadovan├í str├ínka nebyla nalezena.
DigiNeff.cz - webov├Ż den├şk Ond┼Öeje Neffa - vych├íz├ş od roku 1999
Autor text┼» O.Neff (nen├ş-li v├Żslovn─Ť uveden jin├Ż autor).
Provozuje O.Neff s.r.o. - všechna práva vyhrazena

Kontakt: ondrejneff zavin├í─Ź gmail te─Źka com
Kde hledat ?
Kde hledat, co jste nenaÜli:

Hledat na digineff.cz:
Bazar
Bazar na digineff.cz
Zde m¨×ete
najÝt kontakt na nýkoho, kdo prodßvß to, co vy chcete koupit.
PoŔÝtaŔovÚ kurzy
Lightroom - zpracovßnÝ a efektivnÝ archivace
Lightroom je programem, kterř spojuje zaŔÝnajÝcÝ a nadÜenÚ fotoamatÚry s profesionßlnÝmi fotografy.
NovÚ recenze
Publikace
DigitßlnÝ fotografie POLOPAT╠

Vzhledem k velkÚmu ˙spýchu p¨vodnÝ publikace, jsme pro vßs p°ipravili aktualizovanou a rozÜÝ°enou verzi tÚto populßrnÝ knihy. Neffova digitßlnÝ fotografie polopatý je °azena do pýti oddÝl¨ a p°inßÜÝ dvacet zcela novřch kapitol zamý°enřch na nejŔastýjÜÝ praktickÚ problÚmy Ŕtenß°¨.
VÝce info zde.
Stránka nenalezena | www.digineff.cz
logotyp
Po┼żadovan├í str├ínka nebyla nalezena.
DigiNeff.cz - webov├Ż den├şk Ond┼Öeje Neffa - vych├íz├ş od roku 1999
Autor text┼» O.Neff (nen├ş-li v├Żslovn─Ť uveden jin├Ż autor).
Provozuje O.Neff s.r.o. - všechna práva vyhrazena

Kontakt: ondrejneff zavin├í─Ź gmail te─Źka com
Galerie
[an error occurred while processing this directive]
Stránka nenalezena | www.digineff.cz
logotyp
Po┼żadovan├í str├ínka nebyla nalezena.
DigiNeff.cz - webov├Ż den├şk Ond┼Öeje Neffa - vych├íz├ş od roku 1999
Autor text┼» O.Neff (nen├ş-li v├Żslovn─Ť uveden jin├Ż autor).
Provozuje O.Neff s.r.o. - všechna práva vyhrazena

Kontakt: ondrejneff zavin├í─Ź gmail te─Źka com
Krßtce
[an error occurred while processing this directive]
RSS kanßl


Stránka nenalezena | www.digineff.cz
logotyp
Po┼żadovan├í str├ínka nebyla nalezena.
DigiNeff.cz - webov├Ż den├şk Ond┼Öeje Neffa - vych├íz├ş od roku 1999
Autor text┼» O.Neff (nen├ş-li v├Żslovn─Ť uveden jin├Ż autor).
Provozuje O.Neff s.r.o. - všechna práva vyhrazena

Kontakt: ondrejneff zavin├í─Ź gmail te─Źka com

Funkce DF

Stránka nenalezena | www.digineff.cz
logotyp
Po┼żadovan├í str├ínka nebyla nalezena.
DigiNeff.cz - webov├Ż den├şk Ond┼Öeje Neffa - vych├íz├ş od roku 1999
Autor text┼» O.Neff (nen├ş-li v├Żslovn─Ť uveden jin├Ż autor).
Provozuje O.Neff s.r.o. - všechna práva vyhrazena

Kontakt: ondrejneff zavin├í─Ź gmail te─Źka com

Technika: Super CCD EXR

04. 02. 2009, rubrika: Pojmy
Technika: Super CCD EXR Loni na Photokiný p°edstavil Fujifilm novř snÝmaŔ se zßsadnÝmi zmýnami v uspo°ßdßnÝ svýtlocitlivřch bunýk. Prßvý te´ p°ichßzÝ na trh prvnÝ p°Ýstroj tÝmto snÝmaŔem vybavenř, FinePix F200EXR. Bude tedy zajÝmavÚ se podÝvat, jak novř snÝmaŔ pracuje.

BodovÚ zaost°ovßnÝ

11. 05. 2006, rubrika: Fotografujeme, serißl: ZaŔÝnßme s digi
BodovÚ zaost°ovßnÝNe v×dycky fotoaparßt zaost°Ý na ten objekt, kterř si p°ejeme mÝt ostrř. Je to dva roky, kdy jsme zde psali o proost°enÝ, tedy o situaci, kdy p°Ýstroj zaost°il na nýco jinÚho, ne× co chceme. Radil jsem tehdy ruŔnÝ ost°enÝ anebo uzamknutÝ ost°enÝ. Je dob°e si tuto techniku p°ipomenout.

SetkßnÝ se Sony

10. 02. 2006, rubrika: Aktuality
SetkßnÝ se SonyFirma Sony pozvala ve Ŕtvrtek novinß°e do jejÝho novÚho show roomu v Praze Roztylech. Zßstupci s nßmi hovo°ili s potýÜitelnou mÝrou otev°enosti, za co× jsme slÝbili mÚný potýÜitelnou mlŔenlivost o novinkßch, kterÚ jsou embargovanÚ a budou zve°ejnýny postupný. NicmÚný i obecnýjÜÝ informace byly zajÝmavÚ.

Full size versus APS-C

08. 02. 2006, rubrika: Pojmy
Full size versus APS-CNa webovÚ strßnce Photo.net je zajÝmavř Ŕlßnek Boba Atkinse o srovnßnÝ snÝmaŔ¨ ve velikosti 24x36 mm (full size) a dnes bý×nřch APS-C (22,5x15 mm) s vÝce mÚný poloviŔnÝ plochou. P°etlumoŔÝm nejzajÝmavýjÜÝ myÜlenky.

Nikon odmÝtß 35 mm senzor

01. 02. 2006, rubrika: Aktuality
Nikon odmÝtß 35 mm senzor Makoto Kimura, °editel obrazovÚ divize Nikonu, p°edvÝdal v °Ýjnu 2003, ×e profesionßlovÚ budou pou×Ývat zrcadlovky se snÝmaŔi velikosti kinofilmovÚho okna, kde×to amatÚ°i se spokojÝ s menÜÝmi snÝmaŔi. Dnes je vÜe jinak.

Re×imy mý°enÝ

12. 01. 2006, rubrika: Fotografujeme, serißl: ZaŔÝnßme s digi
Re×imy mý°enÝ"Multi" a st°ed, tedy mý°enÝ expozice z celÚ plochy obrazu a ze st°edovÚ oblasti, v Ŕem se liÜÝ a k Ŕemu je? Pokusme si to ukßzat na p°Ýkladu.

Open RAW

02. 06. 2005, rubrika: Fotografujeme
NaÜi Ŕtenß°i výdÝ, ×e RAW je datovř formßt snÝmku, tedy, ×e jde o soubor dat, kterß u× proÜla digitalizacÝ v analog-digitßlnÝm p°evodnÝku, avÜak nebyla dosud v procesoru zpracovßna a nevznikl z nich obrßzek v datovÚm formßtu JPEG nebo TIFF. Kolem RAWu je nynÝ dosti vß×nř problÚm.

OriginßlnÝ objektivy

31. 03. 2005, rubrika: Pojmy
Jsou neoriginßlnÝ objektivy horÜÝ? ╚tenß° M.L. se ptß, co je pravdy na tom, ×e pokud nýkdo bude pou×Ývat objektivy Sigma, ztratÝ "vÜechno barevnou hloubku". MajÝ se tedy pou×Ývat jen originßlnÝ objektivy?

Tapeta: Retriever Archie

13. 01. 2005, rubrika: Tapety - Redakce
Tapeta: Retriever ArchieLe×Ým na louce. Ve svahu. Je sobota odpoledne. Slunce zapadß. P°sto×e je leden, slunÝŔko h°eje. MyslÝm na svÚ blÝzkÚ. Mßm je rßd. Jsem s nimi. M¨j pßn je fotograf. Zrovna nynÝ pobÝhß s p°Ýstrojem kolem mne.

RAW a ISO

28. 12. 2004, rubrika: Funkce DF
RAW a ISOFormßt RAW majÝ v oblibý "ladiŔi fotografiÝ", proto×e umoײuje vřrazný ovliv˛ovat vřsledek, ani× by se snÝ×ila kvalita. Jen jedno RAW nedokß×e: odstranit "sßm od sebe" Üum.

RuŔnÝ nastavenÝ bÝlÚ

23. 12. 2004, rubrika: Funkce DF
Je ruŔnÝ nastavenÝ bÝlÚ nutnost? Zaslal nßm Ŕtenß° P.B. dotaz, zda je p°Ýstroj, kterř nenÝ vybavenř ruŔnÝm nastavenÝm bÝlÚ, nepou×itelnř k vß×nÚ prßci. Je to otßzka slo×itýjÜÝ, ne× by se zdßlo na prvnÝ pohled.

Nastavujeme saturaci

01. 12. 2004, rubrika: Funkce DF
Nastavujeme saturaciBarevnost snÝmk¨ je sledovanÚ tÚma v recenzÝch fotoaparßt¨. NýkterÚ p°Ýstroje produkujÝ vÝc, nýkterÚ mÚný sytÚ snÝmky. Je to Ŕasto výc vkusu a osobnÝ zßliby, ×ßdnÚ p°edem danÚ "sprßvný" tu neexistuje. U lepÜÝch aparßt¨ lze barevnost nastavit.

RozliÜenÝ a kvalita

25. 11. 2004, rubrika: Fotografujeme, serißl: ZaŔÝnßme s digi
RozliÜenÝ a kvalitaJak je to s kvalitou snÝmku, kdy× fotografujeme - dejme tomu - pýtimegovřm aparßtem v t°ÝmegovÚm rozliÜenÝ? Toto se ptß Ŕtenß°, kterř se navÝc doŔetl, ×e jsou lepÜÝ obrazovÚ vřsledky, kdy× fotografujeme na menÜÝ rozliÜenÝ.

ExpoziŔnÝ hodnota EV

12. 11. 2004, rubrika: Pojmy
ExpoziŔnÝ hodnota EV Jak je to s "expoziŔnÝ hodnotou" EV a jejÝ p°idßvßnÝm a ubÝrßnÝm? Na to se ptß nßÜ Ŕtenß° P.F. Pokusme se co nejsrozumitelnýji odpovýdýt.

Formßt 3:2

10. 11. 2004, rubrika: Fotografujeme, serißl: ZaŔÝnßme s digi
Formßt 3:2ProblÚm konfliktu formßt¨ 4:3 a 3:2 se nevytrßcÝ z debat. Ka×dou chvilku se mý na to nýkdo ptß. Jak to tedy s tými formßty je? A jak je to s aparßty, kterÚ umoײujÝ volbu 3:2?

  >> StarÜÝ Ŕlßnky  

Stránka nenalezena | www.digineff.cz
logotyp
Po┼żadovan├í str├ínka nebyla nalezena.
DigiNeff.cz - webov├Ż den├şk Ond┼Öeje Neffa - vych├íz├ş od roku 1999
Autor text┼» O.Neff (nen├ş-li v├Żslovn─Ť uveden jin├Ż autor).
Provozuje O.Neff s.r.o. - všechna práva vyhrazena

Kontakt: ondrejneff zavin├í─Ź gmail te─Źka com
Novinky emailem

Novinky budete dostßvat maximßlne 1x třdný...
Stránka nenalezena | www.digineff.cz
logotyp
Po┼żadovan├í str├ínka nebyla nalezena.
DigiNeff.cz - webov├Ż den├şk Ond┼Öeje Neffa - vych├íz├ş od roku 1999
Autor text┼» O.Neff (nen├ş-li v├Żslovn─Ť uveden jin├Ż autor).
Provozuje O.Neff s.r.o. - všechna práva vyhrazena

Kontakt: ondrejneff zavin├í─Ź gmail te─Źka com
Seminß°e
[an error occurred while processing this directive]
Stránka nenalezena | www.digineff.cz
logotyp
Po┼żadovan├í str├ínka nebyla nalezena.
DigiNeff.cz - webov├Ż den├şk Ond┼Öeje Neffa - vych├íz├ş od roku 1999
Autor text┼» O.Neff (nen├ş-li v├Żslovn─Ť uveden jin├Ż autor).
Provozuje O.Neff s.r.o. - všechna práva vyhrazena

Kontakt: ondrejneff zavin├í─Ź gmail te─Źka com
Odkazy
Fotografovani.cz
[an error occurred while processing this directive]
ArchÝv novinek
(°azeno po třdnech)
[an error occurred while processing this directive]

Financnik.cz - komodity, opce, akcie
        Str├ínka nenalezena | www.digineff.cz
logotyp
Po┼żadovan├í str├ínka nebyla nalezena.
DigiNeff.cz - webov├Ż den├şk Ond┼Öeje Neffa - vych├íz├ş od roku 1999
Autor text┼» O.Neff (nen├ş-li v├Żslovn─Ť uveden jin├Ż autor).
Provozuje O.Neff s.r.o. - všechna práva vyhrazena

Kontakt: ondrejneff zavin├í─Ź gmail te─Źka com