Zkoušíme ostření

Seminář zaměřený na ostření se soustřeďuje na dva okruhy témat. Především je to rozdíl mezi jednorázovým ostřením a průběžným - Canony užívají označení one shot, Nikony kontinuální, čili continuous, označení C.
Obvykle používáme jednorázové: při namáčknutí spouště automatika zaostří. Doporučuji volit jeden zaostřovací bod tak, aby byl přesunovatelný v rámci možností konkrétního typu přístroje. Nejčastěji ho držíme uprostřed, v případě potřeby lzen přesunout vlevo, vpravo, nahoru a pod.

Technika ostření je pak jednoduchá: zaměříme přístroj tak, aby zaostřovací bod kryl objekt, který chceme mít ostrý. Namáčkneme a pak volně posouváme přístroj a dokončujeme kompozici. Poté domáčkneme spoušť.

V prvním cvičení se rozdělíme do dvojic a fotíme se vzájemně tak, aby záběr byl co nejvíc podobný, jenže jednou je ostrý ten první z dvojice a pak ten druhý:

Přirozeně že cvičení aplikujeme i na další objekty, v tomto případě na plot:

Tuto dovednost je třeba bezpečně zvládnout. Zásadně volíme jen jeden ostřicí bod, nenecháváme nic na automatice. Mohou nastat i speciální situace, kdy je vhodnější volit celoplošné ostření (na př. letovky ptáků), ale pro začátek bezesporu je lepší volit tuto možnost.

Články:
((stručné obsahy témat úvodních seminářů semestru)
Zkoušíme ostření
Úhel záběru
Motivy
Široký a úzký záběr
Základy svícení
Ponurá nálada
Co je kýč
O světle
Manuální nastavení
Katana v hedáčku
Falešný shift