Široký a úzký úhel záběru

Tento seminář rozvíjel poznatky ze semináře Úhel záběru, procvičovali jsme zde prakticky totéž.

Jsou dva základní přístupy ke zpracování motivu: širokoúhlý a pak dlouhoohniskový.

Dlouhohniskový znamená, že motiv vnímáme plošně (stlačujeme prostor, vnímáme motiv tak, aby perspektiva hrála co nejmenší roli) a zpravidla stojíme k motivu kolmo.

Širokoúhlé snímání znamená, že vnímáme především prostorové rozložení motivu. Užijeme co nejširšího úhlu záběru a míříme šikmo. Dbáme na dominantu neboli markant, na výrazný tvar, strukturu, objekt v popředí a od tohoto markantu se kompozice odvíjí do dálky:

Zde jsou markantem osvětlené dveře, mířeno šikmo vzhůru, věž je v pozadí.

Markant je břečtan, světlo auta spojuje kompozici, teď je mířeno šikmo vlevo dolů.

Vertikální "šikmina" - markantem je břečťan, tedy struktura, při editaci zvýrazněno kapradí, oko je vedeno vzhůru; objektiv mířil šikmo dopředu.

Zcela totožně byl pořízen poslední snímek, mířeno šikmo dopředu, markantem je kolo kolem paty stromu.

Toto jsou dva nejdůležitější fotografické principy: motiv hledáme buď v ploše nebo v prostoru, v prvním případě užijeme dlouhé ohnisko, v druhém krátké ohnisko. Střední ohniska kolem ekv. 50 mm obvykle vedou k nezajímavém,u banálnímu zobrazení - proto je dobré budovat výbavu tak, abychom měli kvalitní širokoúhlý a kvalitní dlouhoohniskový objektiv.

Články:
((stručné obsahy témat úvodních seminářů semestru)
Zkoušíme ostření
Úhel záběru
Motivy
Široký a úzký záběr
Základy svícení
Ponurá nálada
Co je kýč
O světle
Manuální nastavení
Katana v hedáčku
Falešný shift